✂️ PENGHANTARAN PERCUMA ✂️
Pelan Pembayaran Tersedia!


Polisi Waranti

Kemas kini terakhir pada 4 Jun 2021

Waranti Gunting Jepun

WARANTI TERHAD TERHADAP POLISI KECACATAN

Dokumen ini menetapkan waranti terhad terhadap produk tertentu yang dikeluarkan oleh Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 sebagai pemegang amanah untuk The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, berdagang sebagai Japan Scissors ('Gunting Jepun','we','us', atau'kami'). Seseorang yang telah membeli produk Japan Scissors akan dirujuk dalam dokumen ini sebagai 'anda'atau'anda'.

Produk Japan Scissors dihasilkan mengikut piawaian kualiti tinggi dan melalui ujian dan pemeriksaan menyeluruh sebelum dijual kepada anda. Sebagai pembeli, sebagai tambahan kepada hak berkanun dan remedi anda, Japan Scissors menjamin semua produknya yang dijual terus kepada anda (Produk) terhadap mutu kerja yang rosak dari tarikh pembelian oleh anda untuk Tempoh Waranti yang dinyatakan di bawah.

Waranti ini menetapkan syarat jaminan kami terhadap kecacatan. Waranti kami juga tertakluk kepada terma dan syarat dalam talian kami, tersedia di https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Syarat Jualan).

Sila ambil perhatian bahawa jaminan terhadap kecacatan ini hanya boleh dipercayai oleh pembeli yang telah membeli Produk terus daripada kami.

1. PENAFIAN UNDANG-UNDANG PENGGUNA AUSTRALIA

Barang-barang kami disertakan dengan jaminan yang tidak dapat dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia. Anda berhak mendapat penggantian atau pengembalian wang atas kegagalan besar dan pampasan atas kerugian atau kerosakan yang dijangkakan. Anda juga berhak untuk membaiki atau mengganti barang jika barang tersebut tidak berkualiti dan kegagalan tersebut tidak akan menjadi kegagalan besar.

2. PRODUK YANG DILINDUNGI OLEH WARANTI

Produk berikut dilindungi oleh waranti ini untuk Tempoh Waranti yang dinyatakan dalam jadual berikut, bermula pada tarikh anda membeli produk.

Produk

Tempoh jaminan 

Gunting Juntetsu

Jaminan seumur hidup

Ichiro Gunting

Jaminan seumur hidup

Produk lain (cth gunting, pencukur, aksesori potong rambut, bilah dan sikat rambut) daripada Gunting Jepun 

Jaminan seumur hidup 

Mina Gunting

Tahun jaminan 2

Jaguar Gunting Jerman

Waranti 1 tahun melainkan dinyatakan sebaliknya.

Yasaka Gunting (Seiki)

Tahun jaminan 1


3. PENGECUALIAN

Waranti ini tidak terpakai kepada sebarang isu dalam Produk yang timbul daripada sebarang isu dalam Produk yang timbul daripada:

 • haus dan lusuh biasa, termasuk bilah kusam atau tumpul;
 • penggunaan yang tidak betul, termasuk jika penggunaan sedemikian mengakibatkan kerosakan kimia atau fizikal pada Produk atau bahagian Produk (seperti bilah atau pelaras ketegangan);
 • kegagalan untuk mengambil perhatian yang munasabah berhubung dengan Produk, termasuk jika kegagalan tersebut mengakibatkan kerosakan secara tidak sengaja (seperti terkelupas atau terjatuh);
 • kegagalan untuk menggunakan, menyelenggara, mengasah, membersihkan, mengetatkan atau sebaliknya menjaga Produk dengan betul mengikut manual arahan kami;
 • pemasangan Produk (jika berkenaan); atau
 • pengubahsuaian tanpa kebenaran pada Produk kami.

4. PEMULANGAN BARANG

Kami hanya akan menerima pemulangan Produk anda jika:

 • Produk rosak, dan anda mematuhi peruntukan Waranti ini dan Syarat Jualan kami; atau
 • kami bersetuju secara bertulis untuk menerima pemulangan Produk anda.

5. WARANTI PRODUK ROSAK

Jika anda menganggap Produk anda rosak dan Tempoh Waranti (ditakrifkan di atas) belum tamat berkenaan dengan:

 • Produk anda; dan
 • kesalahan dengan Produk anda,

anda harus segera memberitahu kami tentang perkara ini dengan menghubungi kami di hello@japanscissors.com.au

Semasa mengisi borang kepada kami, anda mesti memasukkan:

 • penerangan penuh tentang kerosakan (termasuk imej dan/atau video yang menunjukkan kerosakan); dan
 • bukti pembelian Produk anda terus daripada kami (Resit Produk).

6. BERHENTI MENGGUNAKAN PRODUK

Sebaik sahaja anda menyedari bahawa Produk anda mungkin rosak, anda mesti segera berhenti menggunakan Produk.

7.1 BAGAIMANA UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN DI BAWAH WARANTI INI

7.2 SETELAH KAMI MENERIMA BORANG ANDA

Jika kami menentukan Produk anda mungkin rosak, kami akan meminta anda menghantar semula Produk kepada kami, pada kos anda, untuk pemeriksaan lanjut, termasuk sebarang aksesori, manual, dokumentasi atau pendaftaran yang dihantar bersama produk (dan anda mesti berbuat demikian jika ini apa yang kami minta).

Kami berhak untuk membuat pemeriksaan lanjut sebelum menganggap Produk anda rosak.

7.3 SELEPAS PEMERIKSAAN - WARANTI TIDAK BERKENAAN

Jika kami menentukan mengikut pendapat munasabah kami bahawa Produk anda tidak rosak, atau jika:

 • Pengecualian dikenakan (ditakrifkan di atas) pada Produk anda;
 • Produk telah diservis oleh mana-mana orang selain daripada seseorang yang diberi kuasa oleh kami secara bertulis untuk menyelenggara Produk,

kemudian kami mungkin berkenaan dengan Produk, menolak pemulangan anda, tidak mengeluarkan bayaran balik dan menyerahkan sebarang perbelanjaan pihak ketiga yang telah kami tanggung berkaitan dengan pemeriksaan dan penilaian Produk.

Jika kami menolak pemulangan anda dan tidak mengeluarkan bayaran balik, maka, pada pilihan raya anda, kami akan sama ada:

 • menghantar semula Produk kepada anda, pada kos anda (kami berhak untuk menghendaki pembayaran terlebih dahulu berkenaan dengan sebarang kos penghantaran yang perlu dibayar oleh anda untuk menghantar Produk kepada kami di bawah klausa ini);
 • menyimpan atau membuang Produk.
 • SELEPAS PEMERIKSAAN - WARANTI BERKENAAN

Sekiranya:

 • kami menentukan bahawa Produk anda rosak;
 • kami telah menerima Resit Produk berkenaan dengan Produk anda;
 • Resit Produk menunjukkan bahawa anda adalah orang yang membeli Produk daripada kami (waranti ini tidak boleh dipindah milik);
 • tiada Pengecualian dikenakan pada Produk anda; dan
 • anda telah mematuhi peruntukan Waranti ini, dan Syarat Jualan,

kemudian kami akan sama ada:

 • kreditkan anda dengan jumlah penuh yang dibayar untuk Produk anda (termasuk kos penghantaran jika anda menghantar Produk kepada kami untuk pemeriksaan) dan anda boleh meminta bayaran balik atau pertukaran. Semua bayaran balik akan dikreditkan kembali ke kaedah pembayaran asal anda melainkan anda meminta sebaliknya dan kami meluluskan permintaan ini;
 • menggantikan Produk dalam tempoh yang munasabah, tanpa kos tambahan kepada anda, pada masa dan lokasi yang kami maklumkan secara munasabah kepada anda; atau
 • membaiki Produk dalam tempoh yang munasabah, tanpa kos tambahan kepada anda, pada masa dan lokasi yang kami maklumkan secara munasabah kepada anda.

Jika masalah dengan Produk anda adalah besar, maka anda boleh memilih yang mana antara tiga tindakan di atas diambil. Jika masalah dengan Produk anda ialah tidak major, maka kita akan memilih tindakan yang akan diambil.

Jika anda berhak mendapat bayaran balik di bawah Waranti ini dan mendapatkan bayaran balik untuk penghantaran semula Produk kepada kami untuk pemeriksaan, anda mesti menghantar resit untuk kos penghantaran ini melalui e-mel kepada kami di alamat e-mel di atas. Kami tidak akan mengembalikan kos penghantaran tanpa resit.

8. BAYARAN BALIK

Jika anda gagal mematuhi peruntukan Waranti ini atau Syarat Jualan berkenaan dengan Produk anda yang menjadi subjek pemulangan yang diminta, termasuk produk yang rosak, kami boleh, mengikut budi bicara kami, hanya mengeluarkan sebahagian bayaran balik atau tiada bayaran balik berkenaan Produk tersebut, dengan syarat tiada apa-apa dalam Waranti ini bertujuan untuk mengehadkan operasi mana-mana waranti pengeluar yang anda mungkin berhak atau mana-mana hak anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

9. TIADA WARANTI LAIN

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, semua representasi dan waranti tersurat atau tersirat yang tidak dinyatakan secara nyata dalam dokumen waranti ini, atau dalam terma dan syarat bertulis yang dikeluarkan oleh kami, dikecualikan.

10. LIABILITI

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan sebarang liabiliti yang mungkin timbul akibat anda meneruskan tuntutan waranti menurut dokumen waranti ini.

11. KEADILAN

Dokumen waranti ini dikawal oleh undang-undang Australia Barat, Australia.