DASAR PRIVASI PENGETUA JEPUN


1. PENGENALAN

Dokumen ini menetapkan dasar privasi Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 bertindak sebagai pemegang amanah untuk The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, berdagang dengan nama perniagaan 'Japan Scissors' (disebut dalam dasar privasi ini sebagai 'kami', 'kami', atau 'kami').

Untuk tujuan undang-undang perlindungan data yang berlaku, (khususnya, Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679 ("GDPR”) Dan Akta Perlindungan Data UK 2018), data anda akan dikendalikan oleh kami.

Dasar privasi ini berlaku setiap kali kami mengumpulkan maklumat peribadi anda (atau data peribadi). Ini merangkumi antara anda, pengunjung laman web ini (sama ada secara langsung sebagai pelanggan kami atau sebagai kakitangan pelanggan kami), dan kami, pemilik dan penyedia laman web ini dan juga di mana kami diarahkan oleh pihak ketiga untuk memproses maklumat peribadi anda. Dasar privasi ini berlaku untuk penggunaan kami atas semua dan semua data yang dikumpulkan oleh kami atau yang disediakan oleh anda sehubungan dengan penggunaan laman web dan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda.

Kami memandang serius tanggungjawab privasi kami dan kami telah membuat dasar privasi ini untuk menerangkan bagaimana kami mengumpulkan dan merawat maklumat peribadi anda. Maklumat peribadi adalah maklumat yang dapat mengenal pasti anda.

2. UNDANG-UNDANG DAN STANDARD KITA PATUHI

  Kami mematuhi:

  • Prinsip Privasi Australia yang dibentuk oleh Akta Privasi 1988 (Cth); dan
  • setakat Kesatuan Eropah Peraturan Perlindungan Data Umum 2016/679 ('GDPR') berlaku untuk kami dan penggunaan maklumat anda oleh kami, GDPR.

  3. JENIS MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI Kumpulkan

   Maklumat peribadi yang kami kumpulkan merangkumi yang berikut:

   • nama;
   • alamat surat-menyurat atau jalan;
   • alamat emel;
   • maklumat media sosial;
   • nombor telefon dan maklumat hubungan lain;
   • umur;
   • tarikh lahir;
   • kad kredit atau maklumat pembayaran lain;
   • maklumat mengenai perniagaan atau keadaan peribadi anda;
   • maklumat berkaitan dengan tinjauan pelanggan, soal selidik dan promosi;
   • apabila kami menggunakan kuki analitik, identiti dan jenis peranti anda, alamat IP, maklumat lokasi geo, statistik paparan halaman, data iklan dan maklumat log web standard;
   • maklumat mengenai pihak ketiga; dan
   • sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini, semasa kami menyediakan barang atau perkhidmatan kepada anda, atau diperlukan oleh kami atau disediakan oleh anda.

   4. BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI

    Kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang kami kumpulkan lengkap, tepat, mudah diakses dan tidak tertakluk kepada akses yang tidak dibenarkan.

    Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi sama ada secara langsung dari anda, atau dari pihak ketiga, termasuk di mana anda:

    • hubungi kami melalui laman web kami;
    • berkomunikasi dengan kami melalui e-mel, telefon, SMS, aplikasi sosial (seperti LinkedIn, Facebook atau Twitter) atau sebaliknya;
    • libatkan kami untuk memberikan perkhidmatan kepada anda, atau memberikan barang kepada anda;
    • apabila anda atau organisasi anda menawarkan untuk menyediakan, atau menyediakan, barang atau perkhidmatan kepada kami;
    • berinteraksi dengan laman web, aplikasi sosial, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami; dan
    • melabur dalam perniagaan kami atau menanyakan kemungkinan pembelian dalam perniagaan kami.

    Kami juga dapat mengumpulkan maklumat peribadi dari anda semasa anda menggunakan atau mengakses laman web kami atau halaman media sosial kami. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan alat analitik web, 'kuki' atau teknologi pelacakan serupa lainnya yang memungkinkan kami untuk mengesan dan menganalisis penggunaan laman web anda. Untuk maklumat lebih lanjut, sila lihat Dasar Kuki kami di sini: [masukkan pautan]

    5. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

     Kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan berikut:

     • untuk memberikan barang, perkhidmatan atau maklumat kepada anda;
     • untuk tujuan penyimpanan rekod dan pentadbiran;
     • untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian atau menguatkuasakan perjanjian kami dengan pihak ketiga;
     • di mana kami mempunyai persetujuan anda, untuk menghantar pesanan pemasaran dan promosi serta maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Dalam hal ini, kami mungkin menggunakan e-mel, SMS, media sosial atau surat untuk mengirimkan komunikasi pemasaran langsung kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran dari kami dengan menggunakan kemudahan memilih yang disediakan (contohnya pautan berhenti berlangganan);
     • untuk kepentingan sah kami termasuk:
      • untuk mengembangkan dan menjalankan aktiviti pemasaran dan melakukan penyelidikan dan analisis pasaran serta mengembangkan statistik;
      • untuk memperbaiki dan mengoptimumkan penawaran barang dan perkhidmatan dan pengalaman pelanggan kami;
      • untuk menghantar mesej pentadbiran, peringatan, notis, kemas kini dan maklumat lain yang diminta oleh anda;
      • untuk mempertimbangkan permohonan pekerjaan dari anda; dan
      • penghantaran barang dan perkhidmatan kami.

     6. BERBAGI DATA ANDA

      Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, seperti berikut:

      • di mana terdapat perubahan kawalan dalam perniagaan kami atau penjualan atau pemindahan aset perniagaan, kami berhak untuk memindahkan sejauh mana yang dibenarkan berdasarkan undang-undang pangkalan data pengguna kami, bersama dengan maklumat peribadi dan maklumat bukan peribadi yang terdapat dalam pangkalan data tersebut. Maklumat ini boleh didedahkan kepada calon pembeli berdasarkan perjanjian untuk menjaga kerahsiaan. Kami hanya ingin mendedahkan maklumat dengan suci hati dan sekiranya diperlukan oleh mana-mana keadaan di atas;
      • dengan agensi pemeriksaan kredit atas sebab kawalan kredit;
      • pendedahan yang diperlukan oleh undang-undang atau peraturan; dan
      • dengan pembekal perkhidmatan dan pihak ketiga gabungan lain untuk membolehkan kami memberikan barang dan perkhidmatan kami kepada anda termasuk penyedia perkhidmatan pemulihan bencana, penyedia awan, penasihat profesional lain seperti akauntan, juruaudit dan penasihat luar negara.

      7. KESELAMATAN

       Kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan dilindungi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak dibenarkan. Sistem teknologi maklumat kami dilindungi kata laluan, dan kami menggunakan pelbagai langkah pentadbiran dan teknikal untuk melindungi sistem ini. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

       8. Pautan

        Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Pautan-pautan tersebut disediakan untuk kemudahan dan mungkin tidak kekal atau dikekalkan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web yang dipautkan dan kami mencadangkan anda mengkaji semula dasar privasi laman web tersebut sebelum menggunakannya.

        9. HAK ANDA

         Sekiranya anda adalah penduduk EU dan GDPR berlaku, anda mempunyai pelbagai hak berkenaan dengan penggunaan maklumat peribadi anda dari kami:

         • Mengakses: Anda berhak mendapatkan akses ke maklumat anda (jika kami memprosesnya) dan maklumat lain yang serupa (serupa dengan yang diberikan dalam notis privasi ini). Ini agar anda sedar dan dapat memastikan bahawa kami menggunakan maklumat anda sesuai dengan undang-undang perlindungan data.
         • Dimaklumkan: Anda berhak diberikan maklumat yang jelas, telus dan mudah difahami mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat dan hak anda. Inilah sebabnya mengapa kami memberi anda maklumat dalam dasar privasi ini.
         • Pembetulan: Kami bertujuan untuk memastikan data peribadi anda tepat, terkini dan lengkap. Kami mendorong anda untuk menghubungi kami menggunakan borang hubungan kami untuk memberitahu kami jika ada data peribadi anda yang tidak tepat atau berubah, sehingga kami dapat memperbarui data peribadi anda.
         • Membantah: Anda juga berhak untuk memproses data peribadi anda dalam keadaan tertentu, termasuk memproses untuk pemasaran langsung.
         • Mengehadkan: Anda berhak untuk 'menyekat' atau menyekat penggunaan maklumat anda lebih lanjut. Apabila pemprosesan dihadkan, kami masih dapat menyimpan maklumat anda, tetapi mungkin tidak menggunakannya lebih jauh.
         • Pemadaman: Anda berhak meminta kami untuk menghapus data peribadi anda apabila data peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkannya, atau ketika, antara lain, data peribadi anda telah diproses secara tidak sah.
         • Kemudahalihan: Anda berhak meminta beberapa data peribadi anda diberikan kepada anda, atau kepada pengawal data lain, dalam format yang dapat digunakan untuk dibaca oleh mesin.
         • Aduan: Sekiranya anda percaya bahawa hak perlindungan data anda mungkin telah dilanggar, Anda berhak untuk mengajukan aduan kepada pihak berwenang yang berkenaan.
         • Tarik balik persetujuan: Sekiranya anda telah memberikan persetujuan anda untuk apa sahaja yang kami lakukan dengan maklumat peribadi anda, anda berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Ini termasuk hak anda untuk menarik persetujuan kepada kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran.

         Anda boleh, pada bila-bila masa, menggunakan salah satu hak di atas, dengan menghubungi alamat e-mel kami yang disediakan di bawah.

         10. BAGAIMANA PANJANG KITA MENJAGA DATA

          Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan. Kami akan menghancurkan data peribadi anda dengan aman sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

          Sekiranya anda ingin maklumat lebih lanjut mengenai tempoh penyimpanan khusus kami untuk maklumat peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan alamat e-mel kami yang disediakan di bawah.

          11. PEMINDAHAN DI LUAR KAWASAN EKONOMI EROPAH ('EEA')

           Untuk menyediakan perkhidmatan kami, kami mungkin memindahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan ke negara-negara di luar Australia, UK atau EEA yang tidak memberikan tahap perlindungan data yang sama dengan negara tempat anda tinggal dan tidak diakui oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi.

           Sekiranya anda adalah penduduk EU dan GDPR berlaku, ketika kami melakukan ini, kami akan memastikan bahawa ia dilindungi pada tahap yang sama seperti di EEA dan UK kerana kami akan menyediakan perlindungan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda, yang mungkin termasuk klausa kontrak standard.

           Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi kami di alamat e-mel kami yang disediakan di bawah.

           12. HUBUNGI KAMI

            Untuk maklumat lebih lanjut mengenai dasar atau amalan privasi kami, atau untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda, atau membuat aduan, sila hubungi kami menggunakan butiran yang dinyatakan di bawah:

            Nama: James Adams | Khidmat Pelanggan

            E-mel: hello@japanscissors.com.au

            Kami mungkin mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa dengan menyiarkan salinan yang dikemas kini di laman web kami dan kami mendorong anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk memastikan bahawa anda mengetahui tentang dasar privasi terkini kami. Di mana kami membuat perubahan yang ketara, kami akan berusaha untuk memberitahu anda melalui e-mel.

            Dasar privasi kami terakhir dikemas kini pada 14 Januari 2021.

            Logo Putih Gunting Jepun

            © 2024 Gunting Jepun, Powered by Shopify

             • American Express
             • Apple Pay
             • Google Pay
             • Mastercard
             • PayPal
             • Beli Pay
             • Union Pay
             • Visa

             Log Masuk

             Lupa kata laluan anda?

             Tiada akaun lagi?
             Buat akaun